MENU
Dojrzała, starsza kobieta siedzi na kanapie i się szczerze uśmiecha. /Źródło: 123rf.com

Wyświetleń: 13067 Inne

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ, ZUS, KRUS i PFRON?

Ocena: 4.6/5.0

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ, ZUS, KRUS i PFRON?

Wyjazdy uzdrowiskowe, sanatoryjne i rehabilitacyjne cieszą się bardzo dużą popularnością i każdego roku korzysta z nich kilka tysięcy osób.  Nie każdy jednak wie, jakie są możliwości takich wyjazdów, kto z nich może skorzystać i jak są finansowane. Jeśli dana osoba spełnia odpowiednie kryteria może się ubiegać o wyjazd finansowany, bądź współfinansowany przez NFZ, ZUS, KRUS, a także PFRON.

Sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od czego zacząć?

Należy udać się do lekarza prowadzącego leczenie i poprosić o wydanie odpowiedniego wniosku kierującego na pobyt w sanatorium. Po analizie historii choroby i ustaleniu medycznych wskazań do wyjazdu, lekarz może wypisać wniosek o rehabilitację leczniczą na druku udostępnionym przez ZUS , bądź innym dowolnym formularzu (również internetowym  ZUS PR-4). Informacje jakie muszą się znaleźć we wniosku to: dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres, telefon), a także rozpoznanie i opis choroby, jak również opinia lekarza prowadzącego, dotycząca spodziewanych efektów leczenia i możliwości odzyskania zdolności do pracy. Wniosek należy złożyć w odpowiednim oddziale ZUS. Należy spodziewać się też wezwania na badanie, które przeprowadzi orzecznik ZUS, w celu sprawdzenia zasadności rehabilitacji leczniczej. Na decyzję czeka się od około 3 do 8 tygodni.

Dojrzała, starsza kobieta siedzi na kanapie i się szczerze uśmiecha. /Źródło: 123rf.comWarto wiedzieć, że wniosek może wypisać nie tylko lekarz pierwszego kontaktu, czy specjalista do którego uczęszczamy w ramach NFZ. Do sanatorium może skierować również prywatny lekarz, który nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto może skorzystać z sanatorium?

W ramach prewencji rentowej ZUS, z sanatorium  mogą skorzystać wszystkie osoby zmagające się z chorobą, która zagraża długotrwałej lub całkowitej niezdolności do pracy. Pacjenci Ci muszą wykazać pozytywne rokowania na odzyskanie zdolności do pracy po powrocie z rehabilitacji leczniczej.

Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS nie skorzystają renciści, mający przyznane świadczenie na stałe – co świadczy o braku  możliwości na powrót do pracy.

O leczenie sanatoryjne w ramach ZUS mogą się ubiegać osoby pracujące, którym grozi niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita), renciści mający przyznane świadczenia czasowe, a także osoby które straciły pracę po długotrwałym zwolnieniu chorobowym.  Z tego rodzaju wyjazdu mogą skorzystać tylko osoby ubezpieczone w ZUS.

Warto wiedzieć, że wyjeżdżając do sanatorium w ramach ZUS, nie trzeba brać urlopu wypoczynkowego. Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie.

Z jakimi problemami można wyjechać do sanatorium z ZUS?

Z rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS mogą skorzystać osoby zmagające się z chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego,  ze schorzeniami narządu głosu, ze schorzeniami narządu ruchu, z problemami psychosomatycznymi i onkologicznymi gruczołu piersiowego. Do sanatorium mogą jechać osoby chorujące m.in.: na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nerwicę, stres, chorobę wieńcową, a także pacjenci z dysfonią, przewlekłym zapaleniem krtani czy wrzodami żołądka.

Kto pokrywa koszty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa wszystkie koszty związane z rehabilitacją leczniczą. Finansuje nie tylko koszty związane z leczeniem, ale również zakwaterowanie, wyżywienia i przejazd z miejsca zamieszkania do ośrodka, a następnie powrót do domu. Koszty dojazdu liczone są w oparciu o najtańszy środek transportu.

Jak długo trwa leczenie i dokąd wyjedziemy?

Rehabilitacja lecznicza w ramach ZUS trwa 24 dni, jednak czas ten może zostać przedłużony lub skrócony. Decyzję w tej sprawie podejmuje ordynator ośrodka rehabilitacyjnego, za zgodą ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje pacjentów do ośrodków rehabilitacyjnych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania. W całej Polsce jest ponad 130 placówek, z którymi ZUS ma podpisaną umowę.

Warto wiedzieć, że ZUS może skierować pacjenta na leczenie w systemie stacjonarnym, bądź ambulatoryjnym ( z tego rodzaju leczenia korzystają osoby zmagające się z chorobami układu krążenia i układu ruchu). Rehabilitacja stacjonarna przeprowadzana jest poza miejscem zamieszkania pacjenta, zaś ambulatoryjna w miejscowości, w której pacjent mieszka.

Sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia

Od czego zacząć?

Skierowanie na leczenie sanatoryjne wystawia lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu), który na podstawie historii choroby, dolegliwości z jakimi zmaga się pacjent i możliwym wpływie leczenia na stan zdrowia wypisuje skierowanie. Wypełniony formularz należy przekazać do właściwego oddziału NFZ, gdzie po zarejestrowaniu dokument zostaje poddany ocenie. Skierowanie ocenia specjalista medycyny fizykalne, rehabilitacji lub balneoklimatologii. NFZ ma 30 dni na zaakceptowanie dokumentu pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

Dojrzała kobieta ubrana na biało, w okularach i z kapeluszem na głowie, uśmiecha się w stronę obiektywu. /Źródło: 123rf.comW przypadku pozytywnej oceny wniosku pacjent otrzymuje zawiadomienie o przyznanym zakresie leczenia rehabilitacyjnego, ze wskazaniem miejsca wyjazdu i numerem w kolejce oczekujących. Na leczenie sanatoryjne zazwyczaj czeka się od 18 do 30 miesięcy, a na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym od 6 do 12 miesięcy. Informację dotyczącą terminu rozpoczęcia leczenia, pacjent otrzymuje minimum 14 dni przed wyjazdem.

Negatywna ocena wniosku wraca wraz z dokumentacją (w tym uzasadnieniem odmowy) do lekarza rodzinnego, który wystawił skierowanie. Przyczyną odmowy mogą być tylko względy medyczne.

Warto wiedzieć, że skierowania weryfikowane są co 18 miesięcy od daty ich wystawienia. W sytuacji kiedy czas oczekiwania na leczenie przekracza 1,5 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia odsyła dokument do lekarza w celu aktualizacji.

Z jakich form leczenia uzdrowiskowego można skorzystać w ramach NFZ?

Rodzaj leczenia uzdrowiskowego określa lekarz zatrudniony w Narodowym Funduszu Zdrowia (specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii lub medycyny fizykalnej).

Pacjenci mogą zostać skierowani na leczenie w:

 • Szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych,
 • Szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci,
 • Sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych,
 • Sanatorium dla dzieci w wieku 3-6 lat (pobyt z opiekunem),
 • Sanatorium dla dzieci,
 • Rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym,
 • Rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,
 • Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Z jakimi problemami można wyjechać?

O wyjazd do sanatorium w ramach NFZ mogą się starać osoby zmagające się z chorobami kardiologicznymi i nadciśnieniem, z chorobami układu nerwowego, z chorobami ortopedyczno-urazowymi, z chorobami reumatologicznymi, z chorobami dolnych i górnych dróg oddechowych, z chorobami układu trawienia, z chorobami nerek i dróg moczowych, z chorobami oczu, z chorobami endokrynologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, jak również z cukrzycą, otyłością, osteoporozą, chorobami skory i chorobami z zakresu ginekologii.

Kto pokrywa koszty?

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty zabiegów leczniczych, natomiast nie finansuje kosztów związanych z przejazdem pacjenta na leczenie uzdrowiskowe (i z powrotem), ani kosztów związanych  z pobytem opiekuna osoby skierowanej na leczenie.

NFZ tylko częściowo finansuje wyżywienie i zakwaterowanie, a stawki ustala Minister Zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu. Na wysokość opłaty ma wpływ standard i rodzaj pokoju. Odpłatność za pobyt uzależniona jest też od sezonu rozliczeniowego. Opłaty pobierane są bezpośrednio w uzdrowiskach.

Z opłata za wyżywienie i zakwaterowanie zwolnione są dzieci i młodzież (do 18 roku życia), uczniowie do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne pobierające rentę rodzinną.

Warto wiedzieć, że chory skierowany na leczenie  w szpitalu uzdrowiskowym ma zagwarantowany bezpłatny pobyt, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Jak długo trwa leczenie i dokąd wyjedziemy?

Czas trwania leczenia uzależniony jest od jego formy i wygląda następująco:

 • Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych – 21 dni,
 • Szpital uzdrowiskowy dla dzieci – 27 dni,
 • Sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych – 21 dni,
 • Sanatorium dla dzieci w wieku 3-6 lat (pobyt z opiekunem) – 21 dni,
 • Sanatorium dla dzieci – 21 dni
 • Rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni,
 • Rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni,
 • Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci – 6-18 dni.

Narodowy Fundusz Zdrowia może skierować pacjenta do jednej z wielu placówek uzdrowiskowych w Polsce, które położone są w górach, nad morzem, na nizinach czy w rejonach podgórskich. Pacjenci NFZ mogą wyjechać m.in. do Kołobrzegu, Ustki, Sopotu, Kudowy Zdrój, Polanicy Zdrój, Polańczyka, Muszyny, Krynicy Zdrój, Rabki, Buska Zdrój, Ciechocinka, Augustowa, Konstancina.

Warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia (podobnie jak ZUS) może skierować pacjenta na leczenie w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Sanatorium z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od czego zacząć?

Aby wyjechać się na rehabilitację leczniczą, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, który po zapoznaniu się z historią choroby pacjenta będzie mógł wypisać wniosek o skierowanie do uzdrowiska. We wniosku poza danymi pacjenta powinien się znaleźć opis choroby i wskazania do przeprowadzenia tego rodzaju leczenia. Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania  oddziale KRUS (lub placówce terenowej). Należy spodziewać się też wezwania na dodatkowe badanie weryfikacyjne, które przeprowadzi orzecznik KRUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pacjent otrzymuje skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego.

Dojrzały mężczyzna w siwych włosach, czarnej koszulce i czapce, uśmiecha się szeroko do aparatu. /Źródło: 123rf.comKto może skorzystać z sanatorium?

Z rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS mogą skorzystać osoby zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie rolniczym i osoby niezdolne czasowo do pracy, w przypadku których leczenie sanatoryjne mogłoby się przyczynić do odzyskania zdolności do pracy.

Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, macierzyńskiemu i powypadkowemu nieprzerwanie przez przynajmniej 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a także osoby z prawem do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (przy zachowaniu możliwości samodzielnej egzystencji).

Warto wiedzieć, że pierwszeństwo w wyjeździe na leczenie sanatoryjne mają osoby, które uległy wypadkowi przy pracy rolniczej.

Ciekawostką jest fakt, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, które spełniają określone wymagania (np. jedno z rodziców podlega społecznemu ubezpieczeniu rolników). Wypoczynek taki łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:  schorzeń układu oddechowego, układu ruchu i wad postawy.

Kto pokrywa koszty?

Wszystkie koszty pobytu w uzdrowisku – leczenie, wyżywienie, zakwaterowanie i transport (do ośrodka i z powrotem) pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwrot za przejazd liczony jest w oparciu o koszt przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jak długo trwa leczenie i dokąd wyjedziemy?

Rehabilitacja lecznicza organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego trwa 21 dni i prowadzona jest we własnych Ośrodkach Rehabilitacyjnych Rolników KRUS i placówkach współpracujących z KRUS.

Turnus rehabilitacyjny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Celem turnus nie jest bezpośrednio leczenie osoby niepełnosprawnej, ale poprawa kondycji psychofizycznej. Turnus rehabilitacyjny PFRON zawiera ćwiczenia oraz zabiegi lecznicze, zajęcia stymulujące rozwój psychiczny i umiejętności społeczne,  a także elementy wypoczynku.

Od czego zacząć?

Osoby starające się o wyjazd na rehabilitację w ramach PFRON, na samym początku powinny złożyć do właściwego Centrum Pomocy Rodzinie dwa formularze: Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek można pobrać w internecie) oraz Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wniosek ważny jest przez 3 miesiące od daty wystawienia).

Starsza kobieta na wizycie lekarskiej u młodego lekarza. /Źródło: 123rf.comRozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni od jego złożenia. Jeśli w dokumencie znajdują się błędy, CPR ma 10 dni na poinformowanie pacjenta o ewentualnych błędach lub brakach we wniosku. Po dokonaniu wszelkich formalności osoba niepełnosprawna powinna oczekiwać na imienne potwierdzenie od organizatora turnusu o możliwości uczestnictwa w wyjeździe rehabilitacyjnym.

Kto może skorzystać z dofinansowania PFRON i w jakiej kwocie?

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności , orzeczenie równoważne, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jednym z warunków jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dofinansowanie sa kryteria dochodowe. Pomoc przysługuje osobom, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 procent średniego wynagrodzenia krajowego (w ostatnim kwartale), a także nie przekracza 65 procent średniego wynagrodzenia krajowego w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Jeśli dochód osoby niepełnosprawnej przekracza te kwoty, nie oznacza to, że nie dostanie ona dofinansowania, jednak zostanie ono pomniejszone o kwotę, o jaką przekracza kryteria.

Należy wiedzieć, ze dofinansowanie może być wykorzystane tylko przez osobę, która się o nie starała, a kwota dofinansowania nie może przekraczać całkowitego kosztu turnusu.

Dofinansowanie może obejmować również pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej, i ile lekarz wypisujący wniosek, udokumentuje konieczność pobytu opiekuna.

Wartość dofinansowania PFRON wynosi odpowiednio:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych do 16 roku życia i osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących pomiędzy 16 a 24 rokiem życia.,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18%przeciętnego wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W uzasadnionych przypadkach istniej możliwość dofinansowania turnusy rehabilitacyjnego nawet o 35% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak długo trwa leczenie i dokąd wyjedziemy?

Turnus rehabilitacyjny z ramienia PFRON trwa nie krócej niż 14 dni, a osoba zainteresowania samodzielnie wyszukuje ośrodek, do którego chce pojechać.  Jedynymi warunkami w tym przypadku są zgodność turnusu z zaleceniami lekarza prowadzącego oraz spełnienie wymogów formalnych przez organizatora turnusu.

Tagi: ,

Comments are closed.

FB
Badania laboratoryjne krwi, USG, konsultacje, rehabilitacja. Laboratorium, godziny pracy, przygotowanie do badań, ceny, interpretacja wyników.