MENU

Wyświetleń: 4701 Przygotowania do badań diagnostycznych

Przygotowanie do badania – ERGOSPIROMETRIA

Ocena: 4.6/5.0

ergospirometriaErgospirometria

Podczas długotrwałego wysiłku fizycznego niezwykle istotna jest zdolność pozyskiwania energii przy wykorzystaniu procesów tlenowych oraz utrzymania pracy beztlenowej metabolizmu na możliwie niskim poziomie. W trakcie wykonywania wysiłku fizycznego nasze mięśnie produkują mleczan. Tak długo, jak organizm jest w stanie redukować jego poziom, mówimy o tlenowych procesach pozyskiwania energii. Jeżeli zostanie przekroczony indywidualny poziom obciążenia mięśni, to stężenie mleczanu w mięśniach będzie wzrastało na tyle szybko, że organizm nie będzie nadążał z jego redukowaniem. Przechodzimy wtedy w zakres pracy beztlenowej.

Aby osiągać optymalne wyniki w treningu wytrzymałościowym, nasz trening powinien odbywać się na granicy tych dwóch stref: tlenowej i beztlenowej. W celu ustalenia tej indywidualnej strefy wykonuje się badania wydolnościowe.

Najbardziej zaawansowaną metodą jest ERGOSPIROMETRIA, która polega na analizie gazów wydychanych przez zawodnika w trakcie wykonywania wysiłku.

Ergospirometria (spiroergometria, test wydolnościowy) jest testem wysiłkowym sercowo-płucnym wykorzystywanym na całym świecie u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, pacjentów z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych. Ten test wydolnościowy z oceną gazów oddechowych podczas wysiłku fizycznego, jest najlepszym obiektywnie sposobem diagnostyki duszności wysiłkowej. Ergospirometria umożliwia przetwarzanie powtarzalnych informacji na temat przyczyn nietolerancji wysiłku, umożliwia diagnostykę różnicową przyczyn kardiologicznych i pneumonologicznych duszności, pozwala ocenić wydolność wentylacyjną oraz dostarcza informacji prognostycznych, może być wykorzystywany w ocenie skuteczności leczenia.

Oferujemy możliwość wykonywania na zasadach komercyjnych ergospirometrii (prób wydolnościowych) w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny firmy CORTEX.

Do tej pory metoda ta była stosowana w medycynie lub w sporcie wyczynowym. Obecnie staje się coraz bardziej popularna wśród sportowców amatorów i ludzi dbających o swoją kondycję ze względów zdrowotnych.

Urządzenie do ergospirometrii dokonuje za pomocą precyzyjnych analizatorów O2 i CO2 analizy każdego oddechu, dzięki czemu możliwe są:

  • dokładna ocena czynnościowa układu sercowo-naczyniowego i płucnego,
  • wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w szerokim zakresie wentylacji,
  • bezpośrednie monitorowanie EKG.

Podstawowe parametry ustalane podczas takiego badania to:

  • maksymalny pułap tlenowy VO2 max,
  • szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak),
  • wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna (VE/VCO2slope),
  • wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RER=VCO2/VO2). Parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania przemian beztlenowych podczas wysiłku,
  • wyznaczenie pułapu tlenowego,
  • określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymalnego do spalania tkanki tłuszczowej.

Urządzenie do ergospirometrii automatyczne steruje cykloergometrami oraz daje możliwość dokonania analizy przemian metabolicznych zachodzących w organizmie w trakcie wysiłku, co pozwala na określenie zarówno podstawowej przemiany energii, jak i wydatku energii podczas ćwiczeń fizycznych.

Parametr VO2 max wyraża minutowe zużycie tlenu w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Intensywność wysiłku (treningu) wyrażana jest często procentach VO2max. Pułap tlenowy jest parametrem, który można częściowo kształtować przez odpowiedni i długotrwały trening.

Inną metodą wykorzystywaną do ustalenia indywidualnych stref wysiłku jest pomiar stężenia kwasu mlekowego (laktatu) podczas wysiłku (nasza poradnia również to oferuje). W trakcie testu monitorowany jest puls zawodnika i stopniowo zwiększane obciążenie treningowe. Przy każdej zmianie obciążenia pobierana jest mała próbka krwi i poddawana natychmiastowej analizie. Na podstawie stężenia mleczanu we krwi i tętna pacjenta ustalane są indywidualne zakresy treningowe. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych na cykloergometrze, ze względu na możliwość dokładnej regulacji obciążenia. W przypadku testu na cykloergometrze dodatkowo wykonywany jest pomiar mocy. Wyniki są specyficzne dla każdej dyscypliny, w zależności od obciążanych grup mięśniowych i dlatego zaleca się wykonywanie testów odpowiadających zamierzeniom treningowym.

Tagi: , , ,

Comments are closed.

FB
Badania laboratoryjne krwi, USG, konsultacje, rehabilitacja. Laboratorium, godziny pracy, przygotowanie do badań, ceny, interpretacja wyników.