MENU

Wyświetleń: 6042 Opieka nocna i świąteczna w Polsce

Pomoc medyczna w święta, soboty i w nocy ŚLĄSKIE 2017 – 2022

Ocena: 4.8/5.0

1Opieka medyczna świąteczna i w weekendy Śląskie 2017 – 2022.

W przypadku zagrożenia życia – nie zastanawiaj się i dzwoń do Pogotowia Ratunkowego: 999 ( z tel kom. 112). W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia poproś o nazwisko dyspozytora i nadal domagaj się pomocy.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.

Uprzejmie przypominamy, iż Państwo są zobowiązani,każdorazowo podczas korzystania z usług opieki nocnej i świątecznej, okazywać aktualny dokument tożsamości.

W przeciwnym wypadku recepta zostanie wystawiona na 100% odpłatność, a usługa medyczna zostanie udzielona odpłatnie.

 

badamysie-logo-badania-medyczneJeśli jednak poszukujesz dobrego specjalisty lub nie wiesz, gdzie możesz wykonać specjalistyczne badania diagnostyczne odwiedź portal BadamySie.pl – znajdziesz tam BADANIA MEDYCZNE W CAŁEJ POLSCE bez skierowania i bez czekania.

 

Opieka lekarska nocna i świąteczna dla ubezpieczonych w NFZ pacjentów w Śląskie:

 

  WYKAZ REALIZATORÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (OD GODZINY 8.00)
Lp. nazwa świadczeniodawcy adres miejsca realizacji świadczeń telefon dla świadczeniobiorców
1 SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 pawilon nr V           

(budynek poradni przyszpitalnych);                 

41-500 Chorzów                                  

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

 

32 349 91 40; 32 349 91 38

2 ZOZ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 36; 41-605 Świętochłowice          

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne oraz porady lekarskie udzielone

telefonicznie

32 245 50 41-5 wew. 212;                  668 893 902; 660 740 573
3 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice                

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska

ambulatoryjna

32 254 50 86; 505 417 120
Epione Sp. z o.o.                                  

ul. Szopienicka 59;  40-431 Katowice                

porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady

lekarskie udzielone telefonicznie

4 SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba ul. Bytomska 62; 41-940 Piekary Śląskie              wizyta pielęgniarska ambulatoryjna 32 393 42 14
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.              ul. Szpitalna 11; 41-940 Piekary Śląskie              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

32 284 50 40
5 Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7; 41-902 Bytom                    wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 289 70 85, 32 388 95 00
SIGMA-BI;  ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom     porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

6 Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ul. Batorego 15; 41-902 Bytom                      wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 289 70 85, 32 388 95 00
SIGMA-BI;  ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom     porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

 

7 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10; 41-902 Bytom                      wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 289 70 85, 32 388 95 00
SIGMA-BI;  ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom     porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

8 Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich ul. 1 Maja 9; 41-100 Siemianowice Śląskie            wizyta pielęgniarska ambulatoryjna  

 

32 728 78 84

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowie               

w Katowicach                                     ul. Dąbrowskiego 13                              

41-100 Siemianowice Śląskie                       

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

9 SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2; 41-100 Siemianowice Śląskie      wizyta pielęgniarska ambulatoryjna  

 

 

32 728 78 84

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowie               

w Katowicach                                     ul. Dąbrowskiego 13                              

41-100 Siemianowice Śląskie                       

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

10 Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice               porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska

ambulatoryjna

 

32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290

Epione Sp. z o.o.                                  

ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice                

porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady

lekarskie udzielone telefonicznie

 

32 254 50 86; 505 417 120

11 SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41; 41-400 Mysłowice                 

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

723 183 332; 723 183 358,                 centrala szpitala: 723 183 348
Przychodnia Lekarska Szombierki;                   ul. Bytomska 41; 41-400 Mysłowice                 

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta – dla pacjentów poniżej 18 roku

życia

 

12 Szpital św. Józefa Sp. z o.o. ul. Okrzei 27; 43-190 Mikołów                      

porada lekarska ambulatoryjna,  porada lekarska udzielana telefonicznie,  wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 322 40 63

 

Przychodnia Rodzinna „NASZA PRZYCHODNIA” Sp. z

o.o. ul. Zabrska 12 B; 44-177 Paniówki               porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

13 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach ul. Ks. Markiefki 87; 40-211 Katowice                porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona

telefonicznie – dla pacjentów poniżej 14 roku życia

32 461 63 61
Epione Sp. z o.o.                                  

ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice                

porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

 

32 254 50 86; 505 417 120

14 Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mikołowska 1; 41-400 Mysłowice                

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 317 44 00
15 Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2; 43-190 Mikołów                 

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 325 76 00
16 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Wincentego Lipa 2 (pawilon E – budynek poradni

specjalistycznych); 41-703 Ruda Śląska              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 344 07 96; 32 344 07 97;                32 344 07 57
17 Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11; 41-940 Piekary Śląskie              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 284 50 40

 

18 Szpital Miejski w Tychach ul. Cicha 27; 43-100 Tychy                         

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia

 

32 780 87 42

Megrez Sp. z o.o.                                 

ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów powyżej 18 roku życia

 

32 325 52 98

19 Centrum Dializa Sp. z o.o. w Pszczynie ul. Antesa 11; 43-200 Pszczyna                     

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 210 50 02 wew. 307
20 Megrez Sp. z o.o. Megrez Sp. z o.o.                                 

ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów powyżej 18 roku życia

 

32 325 52 98

Szpital Miejski w Tychach                           ul. Cicha 27; 43-100 Tychy                         

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia

 

32 780 87 42

21 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101; 43-316 Bielsko-Biała          porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów powyżej 18 roku życia

33 506 58 58
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej                 ul. Sobieskiego 83; 43-300 Bielsko-Biała             

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia

rejestracja: 33 828 40 02;                  dyżurka lekarska: 33 828 40 49

 

    Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej                 ul. Sobieskiego 83; 43-300 Bielsko-Biała             

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia

rejestracja: 33 828 40 02;                  dyżurka lekarska: 33 828 40 49
22 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej    
Al. Armii Krajowej 101; 43-316 Bielsko-Biała          porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne dla pacjentów powyżej 18 roku życia

33 506 58 58
23 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4; 43-400 Cieszyn                       

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

33 852 56 23; 664 909 638

24 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul. Sienkiewicza 52; 34-300 Żywiec                  

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

33 480 20 21; lekarz: 885 031 112;

pielęgniarka:                             885 036 112; 885 037 112;                 lekarz pediatra: 885 033 112;

lekarz w zespole wyjazdowym:

885 033 112;

pielęgniarka w zespole wyjazdowym:         885 038 112

ul. Dworcowa 31; 34-360 Milówka                  

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

33 863 78 64; 33 863 76 89;                lekarz: 503 107 576;                        pielęgniarka: 607 968 603
25 American Heart of Poland SA ul. Warszawska 52; 40-008 Katowice                 porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 14 roku życia 32 254 50 86; 505 417 120

 

Epione Sp. z o.o.                                  

ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice                

porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady

lekarskie udzielone telefonicznie

26 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul. PCK 7; 42-200 Częstochowa                     

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 325 74 10; 609 348 811;                 607 929 022; 605 497 117
27 SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Al. Wolności 29; 42-300 Myszków                   porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

505 172 402; 508 687 731;

508 687 752; 508 687 772;                 34 315 82 34

 

28 SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Grunwaldzka 9; 42-700 Lubliniec                

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

34 350 63 63

29 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E; 42-160 Kłobuck                

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 317 19 22
ul. Szkolna 1; 42-160 Krzepice                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 317 52 20
30 Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa               

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 370 21 57
31 Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. ul. Sosnowa 16; 42-290 Blachownia                 

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

785 057 973; 664 779 849
32 PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w

Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51; 44-300 Wodzisław Śląski           

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

32 459 18 23

ul. Plebiscytowa 47; 44-300 Rydułtowy              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 459 24 07

 

33 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46; 44-200 Rybnik (pawilon nr 6)    

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 429 25 11
NZOZ MEDICOR Sp. z o.o.                          

ul. Patriotów 11; 44-200 Rybnik                    

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 422 02 77
34 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21; 44-335 Jastrzębie-Zdrój           

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

centrala szpitala: 32 475 99 60;             lekarz NiŚOZ: 32 475 99 63;                centrala główna: 32 478 42 00
35 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3; 47-400 Racibórz                    porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 755 37 57; 538 169 530;                 538 169 529
36 Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach ul. Dąbrowskiego 20; 44-240 Żory                  

(wejście od strony izby przyjęć)                    

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

 

32 434 12 40

37 Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Grunwaldzka 235; 43-600 Jaworzno              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 616 35 79
38 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Pl. Medyków 1; 41-200 Sosnowiec                   porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 368 22 56
39 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II ul. Piłsudskiego 9; 41-218 Sosnowiec                

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 413 05 20; 785 515 113; 782 515 114; 782

515 115; 782 515 117; 782 515 118;          782 515 113

ul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec                    porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

40 Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14; 42-400 Zawiercie                   porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 674 04 00; 885 999 150
41 Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im.

Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13; 41-300 Dąbrowa Górnicza          

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

32 764 24 82;

32 621 20 75

42 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12; 42-500 Będzin              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

lekarz: 512 017 672;                       lekarz pediatra: 500 057 946;

pielęgniarka: 512 017 673;

500 059 193

43 Sosnowiecki Szpital Miejski ul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec                    porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 413 05 20; 785 515 113;

782 515 114; 782 515 115;

782 515 117; 782 515 118;                 782 515 113

    ul. Curie-Skłodowskiej 10; 41-800 Zabrze             wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne 32 373 23 54
ul. Zamkowa 4; 41-803 Zabrze                        
44 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

32 277 61 90; 32 277 61 91
45 Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. ul. Szpitalna 2; 44-120 Pyskowice                   

(parter nowego budynku szpitala)                   porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 230 54 15
46 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 20; 44-100 Gliwice            

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

centrala: 32 330 83 00;                    rejestracja ogólna: 32 330 84 13
47 Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach ul. Kościuszki 1; 44-100 Gliwice                     

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 332 45 26
48 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4; 41-803 Zabrze                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 277 61 90; 32 277 61 91

 

49 Szpital w Knurowie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8; 44-190 Knurów                

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 331 92 66; 722 227 725;

722 227 726; 722 227 727;

722 227 728; 726 502 626;                 726 602 626

50 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 47-51; 42-609 Tarnowskie Góry       

porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 285 80 80; 32 381 75 80;

                       606 890 610; 510 788 210

NZOZ „BI-MED”, APTEKA „LEŚNA” Sp. z o.o.          ul. Mickiewicza 8; 42-600 Tarnowskie Góry          

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porady lekarskie udzielone

telefonicznie

51 Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich

Górach

ul. Bytomska 22; 42-606 Tarnowskie Góry           

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 307 32 35
52 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w

Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19; 43-365 Wilkowice                   wizyta pielęgniarska ambulatoryjna 33 817 86 90, lekarz: 533 356 112, pielęgniarka: 533 357 112
Bielskie Pogotowie Ratunkowe                      ul. Zdrowia 1; 43-370 Szczyrk                       

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

53 Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej ul. Żwirki i Wigury 1                                43-502 Czechowice-Dziedzice                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

32 215 20 00;  lekarz: 533 358 112; pielęgniarka: 533 359 112

ul. Żywiecka 10; 34-316 Kobiernice                 

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

33 810 03 95; 533 355 112

54 NZOZ TRANSMED Sp. z o.o. ul. Szkolna 13 A; 44-238 Czerwionka-Leszczyny       

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

32 430 90 86
55 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach ul. Pokoju 17; 43-134 Lędziny                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

 

32 326 62 53

 

    ul. Armii Krajowej 6 A; 42-230 Koniecpol            

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

 
56 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 378 52 33
ul. Częstochowska 3; 42-270 Kłomnice              

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

34 378 56 27
57 Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe ul. Krzywa 4; 43-430 Skoczów                      

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

33 875 95 50
ul. Dziechcinka 4; 43-460 Wisła                     

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie

ambulatoryjne

33 857 95 46

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

FB
Badania laboratoryjne krwi, USG, konsultacje, rehabilitacja. Laboratorium, godziny pracy, przygotowanie do badań, ceny, interpretacja wyników.